Anjel.Kapo 2
C,D,Emi
Bolo to Ckrásne, zostalo Dniečo Emiv nás,
zneli nám Cbásne a pri tom Dpiesní Emipár.
Tie roky Clásky v plnostiD s úžasom,Emi
z veže už Canjel odzvonil Dtýmto Emidvom, zvonením...D
 
Občas sa pýtam, prečo to Boh dal nám,
prežiť tak krásne, čas hnaný ku hviezdam.
Dnes vidím lásku, v ktorej som vždy chcel rásť,
bolo to krásne, počuť tvoj nežný hlas, nádherný...
 
Nech nás Canjel mocný chráni,
nech nás EmiBoh vždy drží v dlani,
nech nám Dvoľné Ckrídla Gdá.
Nech Cnaše dni sú krásne,
nech nám Emianjel skladá básne,
nech Dláska Cpríde k Gnám.
 
Ak som bol príliš niekedy nemožný,
odpusť mi v láske, nech smieme byť voľní,
v modlitbe dávam do Božích rúk aj deň,
keď som ťa vločkou nazval a sníval sen, sníval...
 
Leto a hviezdy a nočné ticho v nás,
pamätáš dávno, prešiel už tento čas.
Len vetrík tíško popri nás stále vial,
bolo to krásne jak sa ten príbeh dial, pozri už svitá...