Braček.
 
CPrepáč mi braček, že hlúposť mi zastrela tvár,
že Fnikdy som necítil smútok a že ťa mám Crád.
 
Odpusť mi sebectvo veľké, ľútosť ja mám,
pokorne modlím sa k Bohu, v ňom lásku ti dám.
 
Možno si tiež cítil čosi, čo v srdci si mal.
Priblížme lásku si do sŕdc, aby smútok smiech vzal.
 
Stále len hrdosť a pýcha bola vždy v nás,
boli sme skúpi a chladní, krutí sťa mráz.
 
Nechcem už ďalej len cítiť, že ťa mám rád,
chcel by som spoločne s tebou prežiť náš vzťah.
 
GProsím, tak Cprepáč, svoju Fruku mi Cdaj,
aby Amiláska v nás Emimohla Gvytvoriť Craj.(2x)
 
Nechcem viac zabudnúť na to, že si môj brat,
chodiť len bez citu lásky, chcieť len vždy brať.
 
Zabudni prím a odpusť, keď som bol zlý,
verme, že niečo nás spája, nie ľútostný vzlyk.
 
GProsím, tak Cprepáč, svojuF ruku mi Cdaj,
aby Amiláska v násEmi mohla Gvytvoriť Craj.(2x)Ami,G,C