Chváľ duša moja Hospodina.
 
CChváľ Fduša moja AmiHospodinaG, Cchváľ Fduša moja AmiHospodina,G
Cchváľ Fduša moja AmiHospodinaG, Faleluja, Galeluja.
 
CHospodinaF budem Amichváliť Gpo celý svoj Cživot,
Cchváľ Fduša moja AmiHospodina,G
Csvojmu FBohu spievať Amižalmy, Gkým budem Cžiť,
Cchváľ Fduša moja AmiHospodina.G