Chválospev.
Ami,G
AmiOči mal zavreté a hlavu sklonenú,
Clen slzy Dmipadali mu Amido dlaní.G
AmiBol stále sám a sám, nepoznal priateľov,
Cba ani Dmilúče slnka Amina zemi.
 
FNepoznal sveta krásu, Gno v srdci lásku mal,
Finemohol síce hľadieť, Eno Boh bol jeho Kráľ.
 
Boh videl jeho deň, keď kľačal v modlitbách
a pohladil ho svojou svätosťou.
Ten chlapec pocítil, že Pán ho miluje
a slzy tiekli s veľkou radosťou.
 
Otvoril svoje oči, celý svet uvidel,
otvoril svoje ústa, zaspieval chválospev:
 
Ó môj AmiPane, ty si Fdobrý, ty si Cmôj Kráľ jediný.G
Ty si Amilekár, ty si Fvládca, ty si CJežiš, Boží Esyn! (4x)
 
AmiÓ môj Pane, ty si Fdobrý, ty si Cmôj Kráľ jediný.G
Ty si Amilekár, ty si Fvládca, ty si EJežiš, Boží Amisyn!