Clap your hands [Žalm 47]
 
DmiClap your hands all Bpeoples,
Facclaim your God with Cshouts of joy.
 
DmiLet the music Bsound for Four God,let it Csound,
Dmilet the music Bsound for our FKing, let Csound.
 
(Tlieskajte rukami všetky národy,
hlaholte Bohu pokrikom radostným.
Nech znie chválospev nášmu Bohu, nech znie,
Nech znie chválospev nášmu Kráľovy, nech znie.)