Sme Tvoje dietky.
 
CSme Tvoje G/Hdietky, čo Amistoja pred G/HTebou.
CKaždý z nás G/Htúži dotknúťAmi sa ti Grúk.
CSme Tvoje G/Hdietky Amibaránka G/Hnemého.
CNa svojho G/HKráľa nik Aminesmie zabudnúť.D4,D
 
Ty Hmivchádzaš priamo Emik nám,
so svojou Hmiláskou sa nás chceš Emidotknúť.
Srdce TiC dávam zranenéAmi do Tvojich D4,Drúk.