Džezový song.
C,F,G
CBolo to dávno, Gbolo to dnes, keď prišiel Ježiš Cna tento svet.
FVysoko z neba, Cdole až k nám, Gotvoril náruč, vraj Cmá s nami plán.
Vysoko z neba, dole až k nám, otvoril náruč, vraj má s nami plán.
 
R: FBrnky, brnky, brnky, Cbrnky, uej, Gdžezový song a tak Cspomínej,
       brnky, brnky, brnky, brnky, uaj, džezový song a tak spomínaj.
 
Bolo to dávno, bolo to dnes, hral na gitare niečo jak džez.
Akordy menil, bolo to fajn, spieval o kríži, aký má s ním plán.
Akordy menil, bolo to fajn, spieval o kríži, aký má s ním plán.
 
Na krku krížik, naňom je On, On ktrorý hrával džezový song.
Keď začal spievaj pri ohníčku, tiekli nám slzy na rozlúčku.
Keď začal spievaj pri ohníčku, tiekli nám slzy na rozlúčku.
 
Nechal mi noty, aby som hral, nebol už smutným a necítil žiaľ.
Na stene krížik Ho pripomína, dnes si tak spievam a zaspomínam.
Na stene krížik Ho pripomína, dnes si tak spievam a zaspomínam.
 
Bolo to dávno, bolo to dnes, On prišiel znovu a v ruke mal chlieb.
Vraj je to telo Jeho vlastné, dal som si kúsok a teraz chápem.
Vraj je to telo Jeho vlastné, dal som si kúsok a teraz chápem.