Golgotské víťazstvo.
 
AmiKráľov Kráľ, Gvzdávame Ti chválu,
Fvíťazstvo Gdal si nám už do rúk.
AmiSpievame, Gpieseň novú hráme,
Fkaždý tón len E4pre Teba Eznie.
 
FNa Golgote Gkvôli nám Amiznelo z kríža :" GDokonané ! ".
FNa Ggolgote Gvíťazstvo si nám Amidal.G
FNa Golgote Gkvôli nám Amidal si Telo Gzbičované,
Fo tri dni však Gnový chrám už E4stál.E