I worship you.
 
GI worship you, Gmaj7lamb of C2God,
GI worship you, Gmaj7oh my C2Lord.
EmiYour love is Hmiso Cgreat,
GI worship youC2 every Gday.C2
 
(Chválim ťa, baránok Boží,
chválim ťa, môj Pane,
Tvoja láska je taká veľká,
chválim ťa každý deň.)