Jedine s láskou.
 
A2Keby mi hlas ako anjel znel
Ekeby som bol prorok veľkých diel,
F#mikeby som aj hory prenášal,
D2bez lásky by som E4ostal Esám.
 
Keby som bol múdry ako kráľ
majetok svoj celý rozdával,
keby som vo svete slávnym bol,
bez lásky som iba prázdny kov.
 
Keby som v modlitbách stále stál,
keby som nad hlavou žiaru mal
keby som každý deň v chráme bol,
bez lásky som iba plný slov.
 
A2Jedine s EláskouF#mi, Djedine s láskou,
A2jedine EJežiš Ti dáva, F#midáva, D2dáva lásku tak A2poď.
 
Keby som mal v sebe veľa snov,
keby som nakŕmil žobrákov,
keby som celé dni vyhrával,
bez lásky je to smiešny bál.
 
Keby som zázraky robiť smel
keby som neurobil žiadny hriech,
keby som na tvári úsmev mal,
bez lásky som iba smiešny klaun.