Jediný krát.Kapo 4
 
APomaly už lístie Eopadá, Ddo jesenných šiat sa obliekaš.A
AAko vločka v diaľke Ezáhadná, Dhľadám, kde sa stále Aukrývaš.
DMožno som ti Eublížil, jaF#mi viem.C#mi
DMožno som sem Enemal prísť, no Daspoň chvíľku Echcem.
 
AJediný Ekrát len Dstáť a Ehladiť tiF#mi tvár.C#mi,D,E
Jediný krát len stáť ticho bez slov.
Jediný krát len stáť a uvidieť úsmev.
AJediný Ekrát lenD stáť aE odísť bez F#mislov.D,E
 
Pomaly už lístie zapadá, sneh skrýva pod perinu snov.
Ja tu stále čakám na teba, ty sa stále skrývaš predo mnou.
Rád už by som šiel, no kam mám ísť?
S Tebou som sa túžil túlať, no dnes som sklamaný.
 
HmiNad ránom vietor Elístok privial k nám,
Hmiv ňom písal nám dvom Dz neba anjel Esám.