Jesus told me.
 
G DJesus Emitold me, Cyou are me Gchild,
G Dif you Emiwant come Cinto my Dheart.
 
EmiDo not Cbe afraid, I´m your GKing,
in time of Emitrouble Ccry Dto your GGod !
 
 
(Ježiš mi povedal: ty si moje dieťa,
keď chceš, poď do môjho srdca.
Neboj sa, ja som tvoj Kráľ,
volaj k svojmu Bohu, keď príde čas problémov.)