Ježiš na kríži.
 
Ľudia ho videli, visel tam na kríži, zničený bol.
Vlastní ho zradili, priznať sa nechceli – On vedel, kto to bol.
Pre ľudí vytrpel, pre ľudskú lakomosť niesol si kríž
a ľudia plakali, mocne ho prosili:"Odpusť, Ježiš!"
 
On trpel len za nás a niesol sám kríž
a padal s ním na kolená.
On trpel len za nás a niesol sám kríž
a padal s ním na kolená .
 
Na pleci ranu mal, nohy skrvavené,kráčal ďalej.
Každý krok znamenal tisíce hriešnikov, za ktorých trpel.
Na kríž ho chceli dať, mnohí kričali zaslepení
a možno tušili, že On je naozaj ten pravý Ježiš.
 
On trpel len za nás a niesol sám kríž
a padal s ním na kolená.
On trpel len za nás a niesol sám kríž
a padal s ním na kolená .
 
Visel tam prikutý, ľudia ho videli, zničený bol,
no jasnú dušu mal, v duchu sa usmieval a prosil za hriešnikov.
Pod krížom trpelo to malé srdiečko matky Božej.
Celý čas mlčala, v duši premýšľala: "Odpusť im Bože!"
 
On trpel len za nás a niesol sám kríž
a padal s ním na kolená.
/:On trpel len za nás a niesol sám kríž padal s ním:/ 4x
a na kolená, na kolená .