Pieseň pre Juraja.Kapo 3
C/Emi,Ami,G
C/EmiDovoľ mi Fblízko dnes Gstáť,
dovoľ mi C/Emipred Foltár s tebou Gísť.
C/EmiDovoľ Fvziať tvoju Gdlaň,
dovoľ mi C/Emiísť do FBožích Gnádvorí.
 
Na oltár sviece a plátno čisté, ako symbol, čo chrániť nás má.
Zo sŕdc nám brieždia slová čisté, kedy do dlaní Pán nás schová.
 
HmiHovorím Hmiáno a C2túžim tam Dísť,
tichoAmi pretkané Hmiláskou, Ctie slová Dprijíma.
AmiHovorím Hmiáno a C2dávam ti D dlaň,
svojeAmi srdce ti Hmidnes predkladám.Cmaj7