Koleda.
C,Ami,F,G,C
CKresťania Amizvestujme Fcelému Csvetu,
Cže dnes k nAmiám prišiel DSpasiteľ GPán.
AmiMária,Emipanna Fzverená CBohu, Fuzrela Cprvá, Gčo dal Boh Cnám.
 
R: FJežišu, CJežišu, God BohaC daný nám,
Fskrz PannuC Máriu Gprišiel si kC nám,
FJežišu, CJežišu, God BohaC daný nám,
Fu ľudí, v ich Csrdiečkach, Gvytvor si Cchrám.
 
F,C,G,CLai…F,G,C
 
Pozrite, ľudkovia, čo je to za zázrak,
veď to sám Spasiteľ sveta tu je.
Tíško tu v náručí na svet sa prediera
a s láskou za ľudí sa obetuje.
 
R:
 
Raduj sa, Boží ľud, tomuto dňu,
ododnes ráta sa pre ľudí čas.
Písmo nám vraví pravdu presvätú,
že Pán tak jak sľúbil, tak vzkriesi nás.
 
R: