Môj Pán dáva mi lásku.
 
/: AmiMôj Pán dáva mi Glásku, dáva mi Dminádej, že môžem byť s Aminím.:/
/: Môj FPán dáva mi Clásku, dáva mi Dminádej, že môžem byť s Aminím.:/