Pieseň pre Michaelu.
Emi,Emi/D#,Ami7,H7
EmiDovoľ mi vravieť, Emi/D#že som Tvoja,
Ami7dovoľ mi blízko H7Teba stále Emistáť.
Nik nesmie brániť Emi/D#našej láske,
Ami7nech Boh nad nami H7rozloží svoj Emiplášť.
 
Daruj mi kúsok svojho srdca,
tu Ti ponúkam svoju čistú dlaň,
obaja dajme Bohu súhlas,
že chceme s ním ísť až k nebesám.Emi,D,Cmaj7,D
 
GJedinou Dcestou chceme Ami7ísť,
Giba Ty, DPane, ukáž Ami7svetlo nám,
Giba Ty Dmôžeš ku nám Ami7prísť,
Gpre Teba Dsrdcia máme Ami7dokorán.(2x)
 
Cmaj7Sklonení pred Tebou v HmiTvojej láske kráčať,
Cmaj7spojení v jednote, kde sa Ddá s tebou opäť začať.
 
Jedinou cestou chceme ísť,
iba ty, Pane, ukáž svetlo nám,
iba Ty môžeš ku nám prísť,
pre Teba srdcia máme dokorán. (2x)
 
Cmaj7Buď pri nás vHmi búrke a Ami7chráň nás,
Cmaj7daruj nám Hmivieru a Ami7lásku pre iných.Emi,Emi/D#,Ami7,H7,Emi