Môj Kráľ.
 
Môj Ckráľ ma Dmivíta na Enádvorí.Ami
Svoju Flásku predo Gmnou otvára.C
Ja Fviem, že Gmôžem k nemu Emiprísť aj Amidnes.
Smelo Emiprísť, pretože Amitúžim
do jeho Fdlaní vložiť Hmibolesť, ktorú Gmám.(2x)
 
Mod: D,Emi,F#,Hmi,G,A,D,G,A,F#mi,Hmi,F#mi,Hmi,G,Emi,A
MôjF,Emi,D kráľ, môj F,G,Dkráľ.