Nad mestom plakal muž.Kapo 2
Emi,Hmi,Ami
EmiNočný Hmidážď Amimi kropí Hmitvár
a ja v tichu Emistojím Hmisám,Ami,Hmi
EmiNočný Hmidážď Amipreniká Hmitmou,
 
ja stojím Eminad mestomHmi sám.Ami, Hmi
 
AmiTisíce okien v diaľke Hmirozsvietené sú.
AmiV nich vnútri žije človek a Hmihľadá svoju cestu.
AmiVymýšľa tézy, aby Hmizahnal v sebe strach.
AmiBojí sa uveriť, že Hminemôže byť sám.Ami,H7
 
EmiSamotári blúdia Hmimestom tichým,
Amiláska je dnes Hmitakmer ničím...3x
AmiSamotári blúdia mestom,Hmi
AmiSamotári blúdia mestom .H7
 
Nočný dážď, hladina stúpa, stojím nad mestom sám.
Nočný dážď, zmýva mi slané kvapky, ešte tých pár.
Čo sa to chystá, v srdciach ľudí láska chýba.
Načo tie svetlá, z okien sa už svetlo dvíha.
Na dieru náplasť, dáme sviečky na štedrý stôl.
Nad mestom plakal syn Boží, ktorý dávno tu bol...
 
Samotári blúdia mestom...