Narodil sa Kristus Pán.
 
Narodil sa Kristus Pán, pre ľudí nesmie byť vzdialený.
Boh mu určil veľký plán pre ľudí, ktorí veria budú spasení.
 
/:Ó, Pane viem, Pane Teba slávim viem, si Máriin, Ty si Boží syn, Ty si Máriin.:/
 
Celý svet raz uzná deň, keď sa zrodil sveta Pán a spasiteľ.
Každý kľakne pred Ním hneď, lebo uzná, že je ľudí vzkriesiteľ.