Náš deň.
 
Náš deň začína - a sme tu,
náš deň krásu má presvätú.
Náš deň nie je presýtený,
náš deň patrí aj zlým.
 
miS túžbou stále ráno čakám:
Prídeš? Ak nie,mi ostanem misám.
miDávaš lúčom zlatistý jas,
ten jasmi stále ostáva vmi nás.
 
AmiNáš deň začínaG - a sme Ftu,
náš deň Emikrásu má presvätú.Ami
Náš deň Gnie je presýtený,F
náš deň Emipatrí aj Amizlým.
 
AmiS túžbou Gstále ráno Fčakám:
Prídeš? EmiAk nie, ostanem Amisám.
AmiDávaš Glúčom zlatistý Fjas,
ten jas Emistále ostáva v Aminás.G,F,G,Ami