Návrat bytostí.
 
EmiZa to, že smiem tu byť, TiDPane zo srdcaCďakujem.
Na pleciachEminiesť svoj kríž,Ds tebou vždy sa lenCradujem.
NemôžemEmiza to, že sám hoDnevládzem niesť, somCbezmocný.
No tebeEminemožné ničDnezdá sa, viem, si prosteCúžasný.
 
Keď hľadím na tváre tých, čoGslepotou súFzblúdení,
hľadajúAmibezcielne dni aGclivotou súFsúžení.
Stále saAmihrajú, že sú dokoGnalí,Fs tvrdosťou,
no v srdciAmihlboko sú poraGzeníFslabosťou.
 
/:Na každý deň svoj nájdem modlitby pre všetkých.
Chcem prosiť o stálu nádej, o návrat bytostí.:/
 
Svet skočil do zlých scén a padá diablovi do rany.
Pozná už mnoho mien, no Boh sa mu zdá neznámy.
Všetko chce dosiahnuť sám, zvíťaziť boj, vždy vyhrávať.
Musí sa podariť nám zastaviť pád a preto stále hrám.
 
Položme na svoj kríž obety dní a tajností,
vždy možnú odpoveď nájsť v modlitbe v nás, v skrytosti.
Musíme spoznať tie dni, keď Kristus tu bol, to zmysel má,
o to sa snažme len, nech život náš zlo rozpozná.