Nie nás.
 
CNie Gnás, ó AmiBože, nie Eminás, Cale Gsvoje Amimeno Emiosláv. E4(4x)
 
CStojím tu Gpred Tebou, Amipred Tvojím Emitrónom,
Cpred Tebou Gskláňam Amisi svoju Emitvár.
CTy si Gbaránkom,Ami Ty si tým Emikráľom,
Cpred ktorým Gkaždý skloní Amisvoje kolená.Emi