Oklamaní.
 
Chcel som byť istý a poklad nájsť.
Nechcel som lásku, veď čo z toho mám?
Poklady zeme a zlato v snoch som vždy mal.
 
Dobro som poznal len v rozprávkach,
vraj: "Láska víťazí!" Čo z toho mám?
Nechcel som počuť tú vetu: "Nádej je v nás!"
 
Stále len hľadáme prázdne dni:
vraj v nich sme krásni a úžasní -
zaslepení sa pýšime z týchto dní.
 
Hľadíme na svet a s pretvárkou,
masky už kráčajú aj do snov -
nad nami ticho a tajomný svet bludov.
 
Nám sa zdá, náš svet, akoby patril nám.
V nás sú tí, čo len chcú ovládnuť celý svet
a zas len blúdiť v čiernych tmách
Nám sa zdá, náš svet, akoby patril nám.
V nás sú tí, čo len chcú ovládnuť celý svet
a zas len blúdiť v čiernych tmách.