On Ťa má rád.
Buď Amitaký aký A2/Gsi, nemeň Amidary, ktoré A2/Gmáš,
Fmaj7verím tvojím slzám, si G6sklamaný a sám.
Úsmev zmenil mráz, priateľ opustil ťa zas,
ty však stále dýchaj, dúfaj, príde lepší čas.
 
R1: PrídeAmi iste lepšíA2/G čas, ten čas Amipráve je priA2/G nás,
Kedy Fmaj7podáva Ti ruku Ježiš, G6vládca všetkých čias.Fmaj7,G6 (2x)
 
Neostaneš sám aj keď vravíš: to je klam !
Neveríš, no vravím, že Boh má s tebou plán.
On nechce tvoje sny, maj túžby, ktoré máš,
jediné, čo musíš - rozhodnúť sa sám.
 
R2: Si preňho potrebný, On pri tebe chce stáť,
pre teba má lásku, život plný ti chce dať. (2x)
 
DmiTiež som takto blúdil sám, cítim to, čo prežívaš,
veďAmi bolesť veľkú mal ten, ktoG6rý ťa pozýval.
Klince v rukách mal, aby každý človek mohol
šťastnýAmi hľadieť na oltár aG6 prijať veľký dar.Fmaj7,G6
 
PrídeAmi iste lepšíA2/G čas, ten časAmi práve je priA2/G nás,
Kedy Fmaj7podáva Ti ruku Ježiš,G6 vládca všetkých čias.
Si preňho potrebný, On pri tebe chce stáť,
pre teba má lásku, život plný ti chce dať. (2x)