Praise.
 
A2Praise, Eservants of F#miJesus,
D2praise the Ename of the ALord. (2x)
 
D2He raises the Epoor from the F#midust,
D2he lifts the Eneedy from the F#midunghill.
D2He raises theE poor from the F#midust,
D2he lifts the Eneedy from the E,E4dunghill.
 
(Chválte, Ježišovi služobníci, chválte meno Pána.
On zdvíha chudáka z prachu,
On zdvíha núdzneho z kalu hnoja.)