Právo na lásku.
Byť opäťCmaj7 maličkým, Fmaj7mať kopec snov a život v Cmaj7náručí,Fmaj7
byť celkomCmaj7 bezmocní Fmaj7a nechať srdce tĺcť si vCmaj7 bezpečí.Fmaj7
Mať zopárAmi detských slov, G6svoj zrak mať upretý len k Fmaj7otcovi,G6
Amimať zopár detských snovG6 a v očiach kúsok neba zFmaj7 oblohy.G6
 
Bože náš, prečo ťa nepoznajú dospelí,
povedz nám, prečo len deti majú macka v posteli.
Prečo deti bité sú, prečo ujo také strašné oči má,
prečo z tety ide strach, prečo moje srdce lásku nepozná.
 
AZa každé F#midieťa prosme C#mizas, aby užHmi skončil zápas F#mináš,
prečo sme Hmitak moc dospeF#milí, chceme sa Hmiskrývať, že nie sme E4zlí.E
APrečo tie F#midetské pohľaC#midy musia Hmivždy vidieť dospelF#miých,
ako siHmi skáču na chrF#mibát, ako je Hmiťažké E4vravieť mám ťa Erád.|: Fmaj7,G6 :|
 
Bože náš, nedaj nám na krk mlynské kamene,
Otče náš, zmeň naše srdcia stále kamenné.
Ty si tvrdé slová dal ako mocní štít na pokoj maličkým,
Ty si predsa povedal beda tomu, kto by Tvoje dietky pohoršil.
 
AZa každé F#midieťa prosme C#mizas, aby už Hmiskončil zápasF#mi náš,
prečo smeHmi tak moc dospeF#milí, chceme sa Hmiskrývať, že nie sme E4zlí.E
APrečo tie F#midetské pohľaC#midy musia vždy Hmividieť dospeF#milých,
ako si Hmiskáču na chrF#mibát, ako je Hmiťažké vravieť E4mám ťa Erád.
 
AZa každé F#midieťa prosme C#mizas, aby užHmi skončil zápas F#mináš,
/:prečo smeHmi tak moc dospeF#milí.:/ (3x)