Premôž svoj strach.
 
A2Overcome your F#mifear, D2with my A2power,
overcome your fear, says the Lord.
Overcome your fear, with my spirit,
A2overcome your F#mifear, D2says the Lord.E4,E
 
A2Not by Emight, F#minot by D2power,
A2but my Espirit F#misays the D2Lord.
Premôž svoj strach mojím Duchom,
premôž svoj strach hovorí Pán.
 
Nie silou ani mocou, ale mojim Duchom, hovorí Pán.