Pútnik.Kapo 3
 
AmiS Ftmou mám užG,Ami údel,
Fna doby Cdýcham, Gdeň nemá Amiplán.
AmiS tmou Fpríde šumG,Ami krídel,
Fa malý Cpútnik sa Gtíško Amivkráda.F,C,G,Ami
 
Smer slov a príbeh
nebude krátky, mnoho mám snov.
Zmes slov, a pútnikov hnev
na malý krížik, čo stál predo mnou.
 
AmiMalý Fpríbeh o tom Gkrížiku Amiznel,
Amihrôza Fslov a Gpútnikov Amihnev.
AmiV tme sa Fnám ešte Gpridal aj Amidážď,
spolu s Gním som Emiplakal a stál.
 
AmiNie som Fsám, aj keď Gnemám kam Amiísť,
už viac Fnie som Gtým bezmocminým.Ami
Nie som Fsám, aj keď Gtúlam sa Amitmou,
dnes už Fviem, že si Gstále so Amimnou.
 
AmiKeď už Fzúfam, že sa Gdeň neskončí,C
Amivtedy s Fnádejou Gdávaš mi Amisíl.
AmiAj keď Fpadám a Gskrývam si Ctvár,
Amity ma Fdvíhaš a Gnečakáš Amidar.
 
S dňom hrám svoj príbeh
a malý pútnik už zakýval nám.
S tmou dávno stratil sa breh,
na ktorom niekto smutný deň má.
 
Aj keď zblúdiš sa z ciest,
On je blízko a túži ťa viesť.
Malý pútnik aj tebe hrá,
môžeš skúsť prijať jeho slová.
 
Keď už zúfaš, že sa deň neskončí,
vtedy s nádejou dáva ti síl.
Aj keď padáš a skrývaš si tvár,
On ťa dvíha a nečaká dar.