Secret pleace of Eljon. [Žalm 91]
 
GYou who live in the D2secret pleace of Eljon,
Emispend your nights in the Cshelter of Shaddai,
Gsaying to Yahweh: "My D2refuge, my fortress, my CGod.D2
 
In whom GI trust, in whom I D2trust
In whom I Emitrust, in whom I Ctrust
In whom I Gtrust, in whom I D2trust
In whom IC trust !D2
 
(Kto pod ochranou Njvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: "Moje útočište, pevnosť moja, môj Boh,
ktorému dôverujem.")