Slávny si Kráľ.
 
Slávny si Kráľ, slávny je Tvoj trón,
slávny si Ježiš, Vykupiteľ môj.