Pre Sinnet.Kapo 2
 
DStále skúšaj, veď Achvíľku mám Dčas,
Gneber mi Dúsmev, keď sa Akráti Ddeň.
DDobre vieš, čo Avravel nám DPán,
Gnech nad Dnaším hnevom Anevzíde Dsen.G,D,A,D
 
Na brehu riečky dnes môžeme stáť,
pri malom ohníčku prikryť sa tmou.
Budem Ti radšej tíško spievať,
niekedy netreba tých múdrych slov.
 
ADo tichej Hminoci s Ggitarou
Dnám Azaspieva Hmitulák Gzopár Dpiesní.
AO svojich Hmitúžbach o Gsvojich Dcestách,
Gmožno nám Dspolu bude Aľahšie v Dtiesni.G,D,A,D
 
Ešte chvíľku a pominie noc,
budeme do rána spievať a hrať.
V modlitbe krátkej nám požehná Boh,
vonku sa pod nebom nemusíš báť.
 
Na nočné hviezdy svetlo padá,
nebo ich skrýva, už sa kráti noc.
Po krátkej piesni tulák odchádza,
zas možno bude spievať niekde dvom.
 
Slnko sa blíži, čaká nás deň,
je mnoho tých, čo im svetlo chýba,
ak chceš ísť so mnou kadiaľ pôjdem,
cestičkou úzkou, čo sa k nebu dvíha.
 
Volám ťa "mojko", no dobre viem,
že patríš Bohu, On je tvojím Pánom.
Srdiečko prosím nedaj mne.
On Ti ho lepšie bude hriať nad ránom.
 
Raz možno opäť tulák zavíta k nám
s pesničkou krátkou nás rozveselí.
Budeme spievať, do rána hrať,
s modlitbou za všetkých opustených.