Stavitelia miest.
Ami,F,C,G,Ami,F,C,F,G
AmiNačo sa namáhate, Fstavitelia miest,
Cnačo tu strácate svoj Gdrahý čas.
AmiVeď je vám jedno, že tým Fbudujete hriech,
Cbez Boha staviate svoj Gvlastný krach.
 
AmiTy, Bože, Fjediný Cmáš právo Gnad iným,
Amiznič dielo Fsatana a Clož nech je Gzviazaná.Ami,F,C,G,Ami,F,C,F,G
 
Darmo chceč strážiť mesto, čo si vystaval,
všetko je prázdnota, tak načo bdieť.
Darmo sa namáhaš a myslíš, že si kráľ,
nemôžeš život žiť na vlastnú päsť.