Svitanie.
AmiSi pri mne blízkoG každučký Amideň,
Caj keď som Dmismutný, Ty toAmi vieš,Ami4,Ami
Fmaj7slzičky Csvojich detíDmi zotieraš Amirád,
Fmaj7keď ránoAmi svitá deň,G Ty Emi4,Emidržíš Amistráž
Fmaj7slzičky Csvojich detíDmi zotieraš Amirád,
Fmaj7keď ránoAmi svitá deň,G Ty Emi4,Emidržíš Amistráž.
 
Na modrej oblohe nového dňa nechávaš svoj nebeský lúč,
keď ráno k Tebe volám, Ty počúvaš, na svoje ovečky nevieš zabudnúť
keď ráno k Tebe volám, Ty počúvaš, na svoje ovečky nevieš zabudnúť.
 
Za svojich blízkych život si dal, aj za tých, čo ťa prekliali,
veď Tvoju lásku nič nezmení, srdce máš dokorán pre zúfalých
veď Tvoju lásku nič nezmení, srdce máš dokorán pre zúfalých
 
Keď som sa túlal, keď som bol sám, a cesty nemali svoj cieľ,
bol si vždy blízko, mal teplú dlaň, do ktorej vložil som srdce skrehnuté
bol si vždy blízko, mal teplú dlaň, do ktorej vložil som srdce skrehnuté
 
Dnes Teba chválim, Ježišu môj, za Tvoje jemné pozvanie,
za Tvoju lásku, aj za Tvoj kríž, vďaka Ti za dnešné nové svitanie
za Tvoju lásku, aj za Tvoj kríž, vďaka Ti za dnešné nové svitanie