Tak príď.
 
Keď Amivstávam zF pádovC, Fdvíhaj ma Giba Ty Amisám.
Keď prídeš za mnou až nadol,
podám Ti len svoju dlaň.
 
/: Ty CdávašG mi AminádejEmi, Cláskou ma Fdvíhaš,G
ja z AmihĺbkyEmi FvzlietamG, som Amislabý noEmi Ty môj Pán.Ami :/
 
Keď skúšam zhliadnuť, všetko ma bolí som sám.
Príď rýchlo mi vládnuť, postav si vo mne svoj chrám.
 
Kráľ môj cítim ako Ťa ľúbim, no viem,
že sú dni kedy len padám, je to jak na srdci tieň.
 
/: Tak príď! Pán môj, príď, nádej mi vráť !
nech z hĺbky vzlietnem, som slabý, no Ty si môj Pán. :/