Ticho.
F,B,C,F,B,C
Je Fticho, zimaFmaj7 chladí ma a Bľudská bieda B/Ctrie si ruky.
Je Fticho, bolesťFmaj7 ťaží ma a Bspôsobuje muky.B/C
BBolestné očiC detí a starcov do Amivedomia sa vkrádajú,
to Bdáva svetu Cpocit viny, keďB o živote rozhoduje C4iný.C
 
DZrkadlo pravdy ukáž Gnám, Daká je naša pravá F#mitvár,
Emikde hľadať krásu všedných F#midní,
Gkde vnímať šum vtáčich A4perutí.A D,F,B,C<
 
Je ticho, ktoré prebúdza tie chvíle prachom zapadnuté.
To ticho, ktoré podáva kľúč od výšok nebeských.
Nádej skrytá v kvapke dažďa, hladí zvráskavenú tvár
a v snoch detí spokojne šantí nezbedný popolvár.
 
DZrkadlo pravdy ukáž Gnám, Daká je naša pravá F#mitvár,
Emikde hľadať krásu všedných F#midní,
Gkde vnímať šum vtáčich Aperutí.
E,A,E,G#mi,F#mi,G#mi,A,H
EZrkadlo pravdy ukáž Anám, Eaká je naša pravá G#mitvár,
F#mikde hľadať krásu všedných G#midní,
Akde vnímať šum vtáčich Hperutí.E,G,D,G,D