Tisíce prianí.
 
Prežiť s Pánom každú chvíľu, každý okamih a deň je mojím snom.
Pozrieť do očí sa deťom, uvidieť v nich radosť, šťastie, tisíc snov.
Prežívať chcem radosť s Tebou Pane a plakať, len keď budeš pri mne stáť.
Ó Bože, Tebe stále verím,k Tebe sa stále utiekam.
 
Rozdať úsmev všetkým ľuďom, v každý okamih, to veľmi by som rád.
Podať ruku na znak lásky, zvolať piesňou ľuďom, že vás Boh má rád.
Bodaj by už zmizol smútok z detských sŕdc a vyplnil ho čistý smiech.
Veď len láska zachráni nás, v ktorej zloby, chamtivosti už viac niet.
 
Mám tisíce prianí a verím, že vyplnia sa raz.
Snáď príde chvíľa, kedy láska vstúpi do nás.