Tomáško.
 
Tomáško otváraj očká, už je nový deň.
Nie je to rozprávočka čo rieknuť ti chcem.
pradávnej dobe, tu na zemi príbeh sa dial.
Počúvaj pozorne, tíško o všetkom premýšľaj.
 
Kedysi žila raz deva menom Mária.
Anjel jej priniesol zvesť z krásneho neba:
"Porodíš Božieho Syna, tak to chcel Pán!"
Mária verila slovám, čo bol Boží plán.
 
Zrodila krásneho Ježiša v meste Betlehém.
Kráľ, panovník Herodes od prorokov vedel,
že Ježiš je spasiteľ sveta, jediný kráľ,
a Herodes začal mať strach a ozaj sa bál.
 
Z dieťatka vyrástol človek a nadišiel čas
vyplniť Otcovu a umrieť za nás.
On jediny spasiteľ sveta bol ochotný dať
pre ľudí, tak vzácny život, jediný poklad.
 
Tomáško, utri si slzy, nemusíš mať strach.
V tretí deň Ježiš vstal z mŕtvych a ostáva v nás.
Duch svätý prebýva na Zemi po celý čas.
Aj v túto prekrásnu chvíľu Ježiš je v nás.