Uzreli sme Ježiša.
 
Uzreli sme Ježiša, stál tam sám
a volal nás, aby nám lásku dal.
Uzreli sme Ježiša, úsmev mal
a stále stál, aby nám lásku dal.
 
Boli sme tak slepí a stáli len
a váhali, čo to chce od nás "ten",
v otrhaných šatoch a nad ním kríž,
tak prečo máme strach, veď to bol sám Ježiš?!
 
Uzreli sme Ježiša, stále stál
a prosil nás o pohár vody - dar.
Slzy mu kropili mladú tvár,
on prosil nás o pohár vody - dar.
 
Boli sme tak slepí a stáli len
a váhali, čo to chce od nás "ten",
v otrhaných šatoch a nad ním kríž,
tak prečo máme strach, veď to bol sám Ježiš?!