V Jeho náručí.
E,A,H7,A,E,A,H7
EJežiš nám Apovedal, Eže by rád Apozor dal,
Ena všetky Acestičky, Dcestičky dozeral.H7
EVšetkých nás Amiluje, Estále Aochraňuje,
Etúži aj Apo Tebe, Dpo Tebe, neboj H7sa.
 
On Ťa Edvíha, Akeď Epadáš,A
on C#mipočuje, Akeď voláš,E
/:On Ťa Astále H7sprevádza, každú Echvíľku, Akaždý Edeň,
Alen mu Epovedz:H7Tvoj byť Echcem!(H7):/
E,A,H7,A,E,A,H7
Neboj sa maličký, Boh má rád detičky,
on pozná moje sny, tvoje sny tajomné.
Povedz mu v modlitbách, čo v srdci ukrývaš,
veď On je Otecko, Otecko dobrý náš.
 
On Ťa Edvíha, Akeď Epadáš,A
On počujeC#mi, Akeď voláš,E
/:On Ťa Astále H7sprevádza, každú Echvíľku, Akaždý Edeň,
Alen mu Epovedz:H7Tvoj byť Echcem!(H7):/
E,A,H7,A,E,A,H7