Vďaka Ježiš.
/:Emi, Cmaj7, G, D:/
Vďaka EmiJežiš, Cvďaka za Gdnešný Ddeň,
vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,
vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,
volám CAbba, Abba HmiOtče, volám EmiAbba, Abba H7Otče.