Velebiť Ťa budem Pane.
 
CVelebiť Ťa budem Pane, EmiHospodin a Kráľ Amimôj,
Fchváliť CTeba, Boha BSpasiteľa Fsvojho.B (2x)A,A4
 
DĎakovať Ti budem Pane, F#miHospodin a Kráľ Hmimôj,
Gchváliť DTeba, Boha CSpasiteľa Gsvojho.A (2x)H,H4
 
ETebe spievať budem Pane, G#miHospodin a Kráľ C#mimôj,
Achváliť ETeba, Boha DSpasiteľa Asvojho.H