Vianoce.
APrvé vločky A/Epokrývajú Etrávu,A/E
Do chvíľočku D/Abude snehuAliak,A/E
F#miuž sa tešímF#mi/C# na stromček a C#mimamu,
C#mi/G#,Hmikeď namelie Eoriešky a Amak,A/E
Duž sa teším D/Ana stromček a C#mimamu,
F#mi,Hmi keď namelie Eoriešky a Amak.A/E,A,A/E
 
S ockom pôjdem opäť starou cestou, navštívime starých rodičov,
zanesieme im aj zopár sviečok, by teplo mali pod strechou,
zanesieme im aj zopár sviečok, by teplo mali pod strechou.
 
Povedz, ocko, či aj iný ľudia, majú taký stromček ako my,
dnes som videl zopár malých detí, čo chodili bosé pod domy,
dnes som videl zopár malých detí, čo chodili bosé pod domy.
 
Povedz, ocko, kde bývajú deti, na Vianoce v zime ukryté,
kto im rozprávočku večer vraví a či majú sviečky zažaté,
kto im rozprávočku večer vraví a či majú sviečky zažaté.
 
Prečo malé dievčatko je smutné, prečo nemá kožuch, keď sneží,
prečo deti na Vianoce plačú, prečo stromček u nich nesvieti,
prečo deti na Vianoce plačú, prečo stromček u nich nesvieti.
 
Možno som len malý trošku hlúpy, trápne otázočky v sebe mám,
ak raz budem aj ja celkom veľký, pochopím, že všetko to je klam,
ak raz budem aj ja celkom veľký, pochopím, že všetko to je klam.
 
Pod stromčekom samé veľké dary, a ja už zas v duchu premýšľam,
nech už je tu slnko plné jari, nech tú bolesť na srdci nemám,
nech už je tu slnko plné jari, nech tú bolesť na srdci nemám.