Vianočná.
Cmaj7Prichádza Fmaj7tichý čas vCmaj7 modlidbách Fmaj7volá nás,
maličký v jasličkách, od Boha prišiel k nám.
Betlehém zaliaty, v milosti prichádzaš
Ježiško v jasličkách, prišiel k nám Mesiáš.
 
R: V Boží Cdeň prišiel k Gnám, aby Frozdal lásku Cdeťom,
EVšetkým AminámF zoslal Cdar Gs obeCtou.G
Mesiáš Kristus Pán, sa vydal za nás na kríž,
v tento deň prišiel sem aj medzi nás.
 
Možno v nás ostanú posolstvá Pánove,
aby z nás každý lásku mal.
Skúsme dnes pohľadiť matkinu nežnú tvár,
do dlane vložiť dlaň, cítiť, že rád ju mám.
 
R: