Život je dar.
 
Prebudený premýšľam, každé ráno sa pýtam seba sám,
koľko-krát ešte tých dní, koľko-krát bude mnou prebudených.
Zabúdam pokaždý krát ďakovať snom, ďakovať svojim túžbam.
Zabúdam, že na tento svet som vôbec nemusel prísť.
 
Všetkým tým, čo život bežný sa zdá,
celý náš svet vlastne stále uniká.
Keby tak spev stačil len,
bol by som schopný o tom spievať mnoho-krát,
aby človek pochopil, že život, ktorý má, že je dar.