Zo srdca.
 
Na to, že máš toľko práce, na to, že chceš pomôcť nám.
Za to je vrúcna vďaka od Boha daná, pretože Boh má rád!
A tak i my touto piesňou, Ti chceme trošku vďaky vzdať.
A preto príjmi pieseň láskou a uč sa lásku rozdávať.
 
A preto stále Bohu spievam za to, že dal Ťa nám.
Pre Teba snáď problém žiadny a preto Bohu hrám.
 
A tak i my touto piesňou, Ti chceme trošku vďaky vzdať.
A preto príjmi pieseň láskou a uč sa lásku rozdávať.